Dora Cukrová
obchodní manažer
+420 608 473 411
cukrova@inofeos.cz
Alice Čuprová
inženýring
alice.cuprova@inofeos.cz
Ing. arch. Jan Štěpán
autorizovaný inženýr
+420 725 849 274
stepan@inofeos.cz
Ing. arch. Markéta Březinová
architekt, projektant
brezinova@inofeos.cz
Vlaďka Koková
asistentka
+420 725 849 273
info@inofeos.cz